"AGROKONI" - Pikat kryesore të shitjes

TREGU I SHUMICES - TIRANE
Personi Përgjegjës: Sadik Kuçi
Adresa: Tregu i Shumicës te ish-Uzina Dinamo
Cel: 0682657443

TREGU I SHUMICES - LUSHNJE
Personi përgjegjës: Agim Allkanjari
Cel: 0682714194

TREGU I SHUMICES - KORCE
Personi përgjegjës: Astrit Ramollari
Cel: 0682268516

QENDRA E GRUMBULLIMIT - MAMINAS
Personi përgjegjës: Kujtm Rameta
Cel: 0682186701

QENDRA E GRUMBULLIMIT - KEMISHTAJ, LUSHNJE
E-mail: info@agrokoni.com